Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 23

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 28

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 34

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 38

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 45

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 49

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 58

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 62

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 71

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 81

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/utils/validation.php on line 40

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/vendor/typo3/phar-stream-wrapper/src/PharStreamWrapper.php on line 479

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2032

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/plugins/system/seogenerator/seogenerator.php on line 263

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/plugins/system/seogenerator/seogenerator.php on line 263

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/plugins/system/seogenerator/seogenerator.php on line 263

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/eucom/public_html/plugins/system/seogenerator/seogenerator.php on line 264
Osnovni podaci Eucom doo | EUCOM doo preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu

Osnovni podaci

 • Puni naziv preduzeća: EUCOM DOO Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge;
 • Sedište preduzeća: 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 25v;
 • Datum osnivanja: 19. septembar 1997. godine
 • Matični broj: 17168444;
 • PIB: 100388376;
 • EUCOM DOO je PDV obveznik.
 • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica;
 • Vrsta svojine: privatna;
 • Broj zaposlenih: 31;
 • Osnovna delatnost: trgovina na veliko hemijskim proizvodima;

Tekući računi:

 • 250-1630000385030-84, Eurobanka;
 • 265-1100310000060-63, Raiffeisen banka;
 • 170-30005713000-85, Unicredit banka;
 • 205-47695-78, Komercijalna banka;
 • 325-9500700032207-89, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad;
 • 355-1044401017-91, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad;
 • 285-1001000001163-22, Sberbank Srbija a.d.;
 • 105-12740-27, AIK banka;
 • Telefon: (+381 11) 711-60-45; telefaks: 212-05-50;
 • Web: www.eucom.rs
 • E-mail: info@eucom.rs
 • Preduzeće EUCOM poseduje sertifikat sistema menadžmenta kvalitetom prema  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
TOP