Metali

Obojena metalurgija

U oblasti obojene metalurgije EUCOM je prisutan kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Posebno treba istaći plasman proizvoda RTB-a Bor i Valjaonice Bakra Sevojno na tržištu Rumunije.

EUCOM d.o.o. nudi široku lepezu proizvoda iz oblasti obojene metalurgije:

Proizvodi od bakra:

  • Bakarna žica Ø8mm.
  • Profilna bakarna žica (neizolovana) poprečnog preseka do 124,6mm², kvaliteta zavisno od vrednosti zatezne čvrstoće žica: stanje F20; F25; F30.
  • Okrugla bakarna žica od beskiseoničnog bakra od EB2Cu u tvrdom i mekom stanje od 0,03 do 3,5 mm
  • Lak žica izolovana lakom na bazi poliestera, poliester amidastaklenom svilom i impregnacionim lakom.
  • Bakarne cevi dimenzija od Ø6 do Ø22 x1mm i odØ 28 do Ø76 x 1,5 mm
  • Bakarni lim i bakarne trake debljine 0,5 mm i 0,55 mm
  • Instalacioni kablovi i provodnici

 

 

Proizvodi od mesinga:

  • Mesingani trupci Ø 80mm
  • Mesigane trake
  • Mesingane cevi

 

Kontakt kategorija Metali

Ukoliko imate pitanja vezana za kategoriju Metali molimo Vas da nas kontaktirate putem formulara..
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
TOP