Video informacije:

 • Title: Raindrop by Declan DP
 • Genre and Mood: Dance & Electronic · Bright
 • Produkcija : Ognjen Cvekic

E-mail za prijave kandidata: prijavazaposao@eucom.rs

1.Oglas:

Potrebna dva izvršioca Diplomirana inženjera poljoprivrede odseka za zaštitu bilja za

za rad na prodaji preparata ( pesticida ) iz proizvodnog programa HI Župa.

Radna mesta:

 • Direktor prodaje
 • Regionalni direktor prodaje
 • Radno iskustvo: najmanje 5 godina u prodaji pesticida .

Odgovornosti kandidata :

 • Prodaja preparata kupcima na terenu veletrgovinama, poljoprivrednim apotekama, proizvođačima kao i prezentacija i preporuka za korišćenje .
 • Dobro poznavanje primene pesticida u zaštiti bilja
 • Prezentacija Župinog proizvodnog programa na sajmovima, stručnim skupovima i savetovanjima

Veštine i osobine koje su neophodne :

 • Samostalnost
 • Sposobnost rada u timu
 • Poznavanje rada na računaru
 • Posedovanje vozačke dozvole
 • Visoko razvijene veštine komunikacije
 • Preduzimljivost
 • Upornost
 • Odgovornost
 • Pouzdanost

2. Oglas:

Potreban jedan izvršioc Diplomirani ekonomista, smer trgovinskog menadžmenta i marketinga za rad u ''Eucom''d.o.o. na prodaji sirovina i hemijskih repromaterijala

 • Radno mesto: Direktor prodaje
 • Radno iskustvo: najmanje 3 godina u prodaji repromaterijala i sirovina.

Odgovornosti kandidata :

 • Prodaja hemijskih sirovina i repromaterijla kupcima.

Veštine i osobine koje su neophodne :

 • Samostalnost
 • Sposobnost rada u timu
 • Poznavanje rada na računaru
 • Posedovanje vozačke dozvole
 • Visoko razvijene veštine komunikacije
 • Preduzimljivost
 • Upornost
 • Odgovornost
 • Pouzdanost

3. Oglas:

Potrebna jedan izvršioc Diplomirani tehnolog, smer hemijsko inžinjerstvo za rad u ''Eucom''d.o.o. na izvozu i reeportu sirovina i hemijskih repromaterijala

 • Radno mesto: Direktor izvoza
 • Radno iskustvo: najmanje 3 godina u prodaji repromaterijala i sirovina.

Odgovornosti kandidata :

 • Prodaja hemijskih sirovina i repromaterijla kupcima u zemljama iz okruženja

Veštine i osobine koje su neophodne :

. Aktivno znanje engleskog jezika

 • Samostalnost
 • Sposobnost rada u timu
 • Poznavanje rada na računaru
 • Posedovanje vozačke dozvole
 • Visoko razvijene veštine komunikacije
 • Preduzimljivost
 • Upornost
 • Odgovornost
 • Pouzdanost
TOP